• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Podatek VAT na przełomie 2020/2021 r. - szkolenie on-line - 15.12.2020 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Podatek VAT na przełomie 2020/2021 r. - szkolenie on-line - 15.12.2020 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Fundacją Edukacji Podatkowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu:

Podatek VAT na przełomie 2020/2021 r. - szkolenie on-line


Termin szkolenia:         15.12.2020 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 6 godzin dydaktycznych + 2 przerwy
Wykładowca:                  Paweł Łabno
Koszt uczestnictwa:     290,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli biur rachunkowych czy innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT.

Cel szkolenia:
Omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT, które ulegają zmianie na przełomie 2020/2021  roku. W trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione takie zagadnienia jak: Nowy JPK-VAT, wystawianie faktur, projekt SLIM VAT oraz dalsze, planowane zmiany w 2021 roku.

Korzyści:
Przepisy z zakresu podatku VAT należą do najczęściej nowelizowanych regulacji prawnych, na których stosowanie istotny wpływ wywiera również orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi, ale przede wszystkim z praktycznym stosowaniem poszczególnych regulacji prawnych w obrocie gospodarczym oraz w relacji: podatnik - Skarb Państwa.

Program szkolenia:
I. Nowy JPK – ujęcie praktyczne, w szczególności:
a)    kody stosowane na gruncie JPK-V7M i JPK-V7K;
b)    wątpliwości związane z praktycznym stosowaniem poszczególnych kodów w ramach JPK-V7M, JPK-V7K;
c)    najistotniejsze odpowiedzi wyjaśnienia MF;
d)    korygowanie JPK-V7M oraz JPK-V7K a odpowiedzialność karna skarbowa (m.in. kwestia czynnego żalu).
II. Objaśnienia MF z dnia 16 października 2020 r. dot. wystawiania faktur do paragonów
a)    wystawienie faktury do paragonu fiskalnego z NIP nabywcy do 450 zł brutto (tzw. faktury uproszczonej);
b)    wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych;
c)    numer faktury uproszczonej;
d)    korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP;
e)    korekta faktury uproszczonej;
f)    faktury uproszczone w nowym JPK_VAT
III. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT na 2021 r.
 1.    Projekt SLIM VAT
a)    podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości;
b)    rozszerzenie możliwości odliczania podatku naliczonego przy usługach noclegowych;
c)    wydłużenie okresu na odliczenie podatku naliczonego;
d)    zmiany dotyczące potrąceń (kompensat) przy mechanizmie podzielonej płatności (MPP);
e)    zmiany dotyczące TAXFREE;
f)    ograniczenie czasowe ważności Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS);
g)    wydłużenie czasu na eksport towarów przy przedpłatach;
h)    możliwość stosowania jednolitego kursu waluty obcej dla VAT i podatku dochodowego (CIT/PIT);
i)    zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących „in minus" dotyczące sprzedawcy i nabywcy;
j)    wprowadzenie przepisów dot. rozliczania faktur korygujących „in plus"
k)    nowe brzmienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT (załącznik dot. towarów i usług podlegających MPP).
 2.    Dalsze planowane zmiany w trakcie 2021 r. – sygnalizacja obszarów.
IV.   Pytania i odpowiedzi.


Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


Osoba prowadząca:
PAWEŁ ŁABNO - doradca podatkowy nr 10584, prawnik, wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 14-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; wielokrotnie reprezentował klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatku VAT; autor licznych publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Vademecum Głównego Księgowego), współautor Leksykonu VAT, wieloletni i uznany wykładowca
z zakresu podatku VAT.


Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.


Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane