• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r. – szkolenie on-line - 17.12.2020 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r. – szkolenie on-line - 17.12.2020 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Duża nowelizacja Prawa budowlanego. 
Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r. – szkolenie on-line


Termin szkolenia:         17.12.2020 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 6 godzin dydaktycznych + 2 przerwy
Wykładowca:                 Elżbieta Bartman-Cupryś
Koszt uczestnictwa:     220,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Na szkolenie zapraszamy:
•    Kierowników i specjalistów działów inwestycji,
•    Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane,
•    Kierowników kontraktów, kierowników budów,
•    Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany,
•    Członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, dyrektorów zarządzających i wykonawczych w przedsiębiorstwach budowlanych i inwestorskich (w tym deweloperskich),
•    Pracowników samorządowych, których zakres obowiązków związany jest z postępowaniem administracyjnym obejmującym prawo budowlane,
•    Inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów oraz kierowników budowy lub kierowników robót,
•    Innych osób pełniących funkcje obsługi technicznej w budownictwie,
•    Inwestorów prywatnych.

Cel szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom najistotniejszych aspektów formalnoprawnych związanych z procesem budowlanym, w tym problematyki dotyczącej interpretacji przepisów objętych zmianami oraz możliwych sposobów ich rozumienia.

Korzyści:
Zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie nowych zasad kształtujących proces budowlany, w tym praktycznego wykorzystania omawianych instytucji prawnych.
Posiadanie większej świadomości w zakresie praw i obowiązków przysługujących podmiotom/instytucjom biorącym udział w procesie budowlanym - w szczególności jego uczestnikom.

Program szkolenia:
1.    Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu;
2.    Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po zmianach;
3.    Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budów i robót budowlanych;
4.    Zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz obowiązków projektanta;
5.    Zmiany w zakresie sprawdzania projektu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej;
6.    Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego – nowe regulacje;
7.    Zwiększenie stabilności decyzji o pozwoleniu na budowę;
8.    Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora w przypadku zbycia nieruchomości;
9.    Nowe wymogi związane z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem budowy;
10.    Przepisy przejściowe;
11.    Dyskusja.


Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


Osoba prowadząca:
ELŻBIETA BARTMAN-CUPRYŚ - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny- członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oraz w latach 2014-2020 pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.


Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane